Uncategorized

NAUČNO POTVRĐENO – OVAJ VITAMIN JE SPAS, RIJEŠIĆE VAS I NAJUPORNIJE MIGRENE

Ljudi koji pate od migrene znaju kako je to neprijatan bol i koliko može da zagorča život.

Arhiv

To su snažne pulsirajuće glavobolje koje mogu trajati i po dva dana a javljaju se nekad i dva puta sedmično. Osoba tokom migrenoznog bola ne može često obavljati ni najosnovnije poslove što jako umanjuje kvalitet života.

Migrena je jedna od najčešćih bolesti i pogađa oko milijardu stanovnika širom svijeta. Trenutno raspoloživi lijekovi za tretman migrene imaju raznoliku efikasnost i veliki potencijal za razvoj neželjenih reakcija pa istraživači širom svijeta pokušavaju da pronađu efikasnu, a sigurnu terapiju za ovo teško stanje.

Ilustracija

Kako je tretman migrene kada se napad već pojavi izuzetno težak i neuspješan u velikom broju slučajeva, istraživači se sve više okreću pokušajima prevencije migrenoznih napada. Tako je grupa istraživača proučavala uticaj nedostatka vitamina B na razvoj migrene.

Vitamini B6, B9 (folna kiselina) i B12 učestvuju u metabolizmu homocisteina, a homocistein je aminokiselina koja se povezuje sa povećanim rizikom od teških stanja kao što je migrena. Istraživači su ispitivali uticaj suplemenatacije vitaminima B grupe na smanjenje nivoa homocisteina i posljedičnu kontrolu migrene.

Najprije je u primarnoj studiji utvrđeno da suplementacija sa 2 mg folne kiselina, 25 mg vitamina B6 i 400 mcg vitamina B12 dovodi do značajnog smanjenja nivoa homocisteina i simptoma migrene. Ali kako je maksimalna preporučena dnevna doza folne kiseline 1 mg istraživači su nastavili sa istaživanjem u cilju definisanja precizne doze folne kiseline koja će biti efikasna u prevenciji migrene.

Ilustracija

Studija objavljena u časopisu o glavoboljama i bolu The Journal of Headache and Pain u junu 2016, pokazuje da je smanjenje nivoa homocisteina i kontrola simptoma migrene dozno zavisno od doze folne kiseline i da su doze od 1 mg folne kiseline manje efikasne od 2 mg folne kiseline u kontroli simptoma migrene.

Istraživači su birali ispitanike prema činjenicama da je više od 70% pacijenata sa migrenom ženskog pola u periodu od 25 do 55 godina starosti. Studija je tako uključivala žene starosti od 18 – 60 godina sa historijom migrene od 5 godina, sa trenutnom dijagnozom migrena sa aurom i sa jednogodišnjom historijom napada koji dugo traju.

Slučajnim izborom 200 pacijentkinja je bilo na dnevnom režimu:

-1mg folne kiseline, 25 mg vitamina B6 I 400 mcg vitamina B12.

-100 pacijentkinja dobijalo je placebo umjesto vitaminske suplementacije.

Poslije 6 mjeseci, utvrđeno je da nema značajnog smanjenja nivoa homocisteinai i simptoma migrene u kontrolnoj grupi u odnosu na placebo.

Rezultati studije pokazuju da folna kiselina ima dozno-zavisan uticaj na nivo homocisteina i simptome migrene a dalje studije su potrebne kako bi se precizno definisale doze vitamina B6, B9 i B12 koji bi se koristili u prevenciji migrene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *