Šetajući bol u nozi

Zdravlje

Neprijatan, jak „šetajući“ bol u nozi najčešće kreće od krsta, preko lista i spušta se do pete. Treba napomenuti da je šetajući bol u nozi retko kad neurološkog porekla, ali je zato veća verovatnoća da je u pitanju degenerativno-zglobna etiologija.

S obzirom na to da diferencijalno-dijagnostički dolazi u razmatranje više bolesti, prvenstveno treba uraditi klinički pregled, EMG noge, RTG slabinske kičme i kuka, kao i osnovne laboratorijske analize, kako bi se utvrdio tačan uzrok šetajućeg bola.

Kada se postavi pravilna dijagnoza, lečenje ne bi trebalo da predstavlja problem, jer postoji više grupa medikamenata, koji se koriste za otklanjanje bolnog sindroma, u zavisnosti od toga kakvog je karaktera može se uvesti i fizikalna terapija.

Ukoliko osoba ima ugrađen bajpas, i koristi određene lekove, od interakcije sa njima zavisi izbor terapije za otklanjanje neprjatnog šetajućeg bola u nozi.  Obavezna je adekvatna obuka u vezi sa zaštitnim položajima, kao i odgovarajuća adaptirana fizička aktivnost, odnosno odgovarajuće vežbe.

Podijeli