PAZITE, MOŽE DA VAM IZBIJE POŽAR: Ovi znaci ukazuju na PROBLEME SA STRUJOM u vašoj kući

Praktična žena

Važno je da se poštuju mere bezbednosti u kući kako bi se sprečila mogućnost elektičnih udara i opasnost od požara.

Znakovi su obično vidljivi i mogu nam pomoći da shvatimo da postoji neki problem sa strujom dok stvari ne izmaknu kontroli.

Ako primetite neke od ovih stvari u svom domu bilo bi poželjno da pozovete električara.

  1. Električne utičnice su tople na dodri

Dešva se da se neki uređaji zagreju dok rade, ali nije dobar znak ako se zagreva i utičnica.

  1. Svetla u kući trepere

Ovo može biti znak slabe električne veze.

  1. Električne utičnice nisu fiksirane za zid

Ovo može dovesti do varnica, kratkog spoja, a predstavlja i opasnost od požara.

  1. Miris “paljevine” se oseća u kući

Ovo je obično loš znak i potrebno je da shvatite odakle dopire i zovete električara.